โรคหลอดเลือดสมอง

โดย: ธาม [IP: 185.159.158.xxx]
เมื่อ: 2023-08-15 12:18:36
โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด โรคเบาหวาน การสูบบุหรี่  และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ซึ่งรวมถึงถุงลมโป่งพองและหลอดลมอักเสบเรื้อรัง การสูบบุหรี่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นวัณโรค โรคตาบางชนิด และปัญหาของระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 66,637