กำหนดเป้าหมายของคุณ

โดย: uou [IP: 84.252.113.xxx]
เมื่อ: 2023-08-14 15:30:00
หลังจากที่คุณเลือกเป้าหมายและ KPI บางส่วนแล้ว การแบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายต่างๆ ที่คุณต้องการบรรลุระหว่างทางจะเป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการเพิ่มจำนวนผู้ชม 20% Instagram ภายในสิ้นไตรมาส มีเหตุการณ์สำคัญใดบ้างระหว่างทางที่คุณสามารถทำเครื่องหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น คุณสามารถสร้างเนื้อหา หัวข้อ หรือชุดเนื้อหาประเภทใด เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ เมื่อคุณระดมความคิดเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาเริ่มสร้างปฏิทินเนื้อหาของคุณ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 79,279