อาการเบื่ออาหาร nervosa

โดย: 222 [IP: 178.175.141.xxx]
เมื่อ: 2023-03-10 14:06:11
Anorexia (an-o-REK-see-uh) nervosa หรือที่มักเรียกกันง่ายๆ ว่า anorexia คือความผิดปกติของการรับประทานอาหารที่มีลักษณะเฉพาะคือน้ำหนักตัวที่ต่ำผิดปกติ ความกลัวอย่างมากต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และการรับรู้น้ำหนักที่ผิดเพี้ยนไป เบื่ออาหาร ผู้ที่เป็นโรคอะนอเร็กเซียให้ความสำคัญกับการควบคุมน้ำหนักและรูปร่างของตนเองอย่างมาก โดยใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่มักจะรบกวนชีวิตของพวกเขาอย่างมาก
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,073