โรคโลหิตจาง

โดย: 222 [IP: 138.199.21.xxx]
เมื่อ: 2023-03-10 13:19:44
ภาวะโลหิตจางเกิดขึ้นเมื่อมีเซลล์เม็ดเลือดแดงที่แข็งแรงไม่เพียงพอที่จะนำพาออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆ ก่อโรค ของร่างกาย เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกหนาวและมีอาการเหนื่อยหรืออ่อนแรง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,075