เรณู

โดย: 333 [IP: 165.231.177.xxx]
เมื่อ: 2023-03-09 13:24:37
ละอองเรณูเป็นสารแป้งที่ผลิตโดยเมล็ดพืช ประกอบด้วยละอองเรณู ( ไมโครแกมีโทไฟต์ ที่ลดลงอย่างมาก ) ละออง ซึ่งผลิตเซลล์สืบพันธุ์ เพศผู้ (เซลล์สเปิร์ม) ละอองเรณูมีชั้นเคลือบแข็งที่ทำจากสปอโรพอลเลนินซึ่งปกป้องไฟโตไฟต์ในระหว่างกระบวนการเคลื่อนที่จากเกสรตัวผู้ไปยังเกสรตัวเมียของพืชดอก หรือจากโคนตัวผู้ถึงโคนตัวเมียของยิมโนสเปิร์ม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,212