การอักเสบ

โดย: 222 [IP: 37.19.195.xxx]
เมื่อ: 2023-03-08 14:24:02
การอักเสบ (จากภาษาละติน : inflammatio ) เป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองทางชีวภาพที่ซับซ้อนของเนื้อเยื่อร่างกายต่อสิ่งเร้าที่เป็นอันตราย เช่นเชื้อโรค เซลล์ ที่เสียหาย หรือสารระคายเคือง[1] [2]และเป็นการตอบสนองเชิงป้องกันที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ภูมิคุ้มกันหลอดเลือดและ ผู้ไกล่เกลี่ยระดับโมเลกุล หน้าที่ของการอักเสบคือการกำจัดสาเหตุเริ่มต้นของการบาดเจ็บของเซลล์ กำจัด เซลล์และเนื้อเยื่อที่ ตายแล้วที่เสียหายจากการดูถูกดั้งเดิมและกระบวนการอักเสบ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,277