เท้า

โดย: 333 [IP: 178.132.104.xxx]
เมื่อ: 2023-03-08 13:49:36
เท้า( pl : ฟุต ) เป็น โครงสร้าง ทางกายวิภาคที่พบในสัตว์มีกระดูกสันหลังหลายชนิด เป็นส่วนปลายของแขนขาซึ่งรับน้ำหนักและช่วยให้เคลื่อนที่ได้ ในสัตว์หลายชนิดที่มีเท้า เท้า เท้าเป็น อวัยวะ [ ที่ต้องการความชัดเจน ] แยก จากกันที่ส่วนปลายของขาซึ่งประกอบด้วยส่วนหรือกระดูกตั้งแต่หนึ่งส่วนขึ้นไป โดยทั่วไปรวมถึงกรงเล็บและหรือเล็บ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,278