การพยาบาลเป็นวิชาชีพ

โดย: 222 [IP: 45.82.33.xxx]
เมื่อ: 2023-02-28 14:48:46
การพยาบาลเป็นวิชาชีพเช่นเดียวกับแพทย์ แต่การฝึกอบรมสำหรับพยาบาลนั้นแตกต่างกันที่ระยะเวลาที่บุคคลต้องฝึกอบรมและประเภทของการฝึกอบรมที่จำเป็น ในบางแห่ง พยาบาล พยาบาลอาจฝึกเป็นเวลาสามถึงห้าปีหรือมากกว่านั้นก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตเป็นพยาบาล
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 66,645