ยา

โดย: 555 [IP: 185.234.68.xxx]
เมื่อ: 2023-02-27 16:44:11
ยาเป็นวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย การจัดการการวินิจฉัยการพยากรณ์ โรค การแพทย์ การป้องกันการรักษาการ บรรเทาอาการบาดเจ็บหรือโรคและส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย ยาครอบคลุมแนวทางปฏิบัติด้าน การดูแลสุขภาพที่หลากหลายซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อรักษาและฟื้นฟูสุขภาพโดยการป้องกันและรักษาโรค การแพทย์ร่วมสมัยใช้วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 58,992