นิโคติน

โดย: 333 [IP: 192.166.244.xxx]
เมื่อ: 2023-02-27 15:47:59
นิโคตินเป็น อั ลคาลอยด์ที่ผลิตตามธรรมชาติ ใน พืชตระกูล ราตรี (ส่วนใหญ่พบในยาสูบและDuboisia hopwoodii )และถูกใช้อย่างแพร่หลายในฐานะยากระตุ้นและคลายความวิตกกังวล นิโคติน ใช้ เป็นเภสัชภัณฑ์ใช้สำหรับเลิกบุหรี่เพื่อบรรเทาอาการขาดยา [

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,277