คำว่าบุหรี่ตามที่ใช้ทั่วไป

โดย: 333 [IP: 202.87.222.xxx]
เมื่อ: 2023-02-27 13:33:26
คำว่าบุหรี่ตามที่ใช้ทั่วไปหมายถึงบุหรี่ยาสูบ แต่บางครั้งคำนี้ใช้เพื่ออ้างถึงสารอื่นๆ เช่น บุหรี่กัญชาหรือบุหรี่สมุนไพร บุหรี่ บุหรี่แตกต่างจากซิการ์โดยมักจะมีขนาดเล็กกว่า ใช้ใบแปรรูป และห่อกระดาษซึ่งปกติจะเป็นสีขาว

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 75,666