แอโรบิค

โดย: 222 [IP: 185.213.83.xxx]
เมื่อ: 2023-02-25 17:14:41
แอโรบิกเป็นรูปแบบหนึ่งของการออกกำลังกายที่ผสมผสานการออกกำลังกายแบบแอโรบิก เข้าจังหวะ แอโรบิก เข้ากับ กิจวัตรการ ยืด กล้ามเนื้อ และความแข็งแรงโดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงองค์ประกอบทั้งหมดของสมรรถภาพ ( ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อและ ความฟิต ของหัวใจและหลอดเลือด )

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,075