การนอนหลับ

โดย: 222 [IP: 103.107.196.xxx]
เมื่อ: 2023-02-25 15:42:01
การนอนหลับสามารถอธิบายได้ว่าเป็นสภาวะของกิจกรรมทางร่างกายและจิตใจที่ลดลง โรคคลั่งผอม ซึ่งจิตสำนึกจะเปลี่ยนไป และ กิจกรรม ทางประสาทสัมผัสจะถูกยับยั้งในระดับหนึ่ง ในระหว่างการนอนหลับกิจกรรมของกล้ามเนื้อจะลดลงและการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบจะลดลงอย่างมาก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,210