นิยามนี้อยู่เหนือความเกี่ยวข้อง

โดย: 222 [IP: 91.239.206.xxx]
เมื่อ: 2023-02-25 14:11:31
คือต้องตระหนักว่าคำนิยามนี้อยู่เหนือความเกี่ยวข้องทางการเมือง ความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับควรคงอยู่อย่างสม่ำเสมอ ความลับ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว หรือแบ่งปันกับผู้มีอำนาจจากต่างประเทศที่เป็น ปฏิปักษ์ในขอบเขตของสำนักงานรูปวงรี ความลับเป็นคำที่เป็นกลาง และรหัสของสหรัฐอเมริกาช่วยกำหนดระดับต่างๆ ของการจำแนกประเภทดังต่อไปนี้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,278