ทารกที่กินนมแม่แม้ไม่กี่วันจะมีความดันโลหิตลดลงเมื่ออายุ 3 ปีกว่าเด็กที่ไม่เคยกินนมแม่ เด็กวัยเตาะแตะที่กินนมแม่มีความดันโลหิตลดลงโดยไม่คำนึงถึงดัชนีมวลกาย

โดย: pp [IP: 156.146.55.xxx]
เมื่อ: 2023-02-24 16:44:08
นักวิจัยใช้ข้อมูลจาก Canadian CHILD Cohort Study ที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งเป็นการศึกษาเด็กกว่า 3,000 คนที่เกิดระหว่างปี 2009-2012 และได้รับการติดตามตั้งแต่นั้นมา นม

เพื่อทำความเข้าใจว่าประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กส่งผลต่อสุขภาพและพัฒนาการอย่างไร พวกเขาวิเคราะห์ข้อมูลการให้อาหารทารกที่รวบรวมจากบันทึกของโรงพยาบาลและแบบสอบถามผู้ดูแลเด็กเกือบ 2,400 คน ในบรรดาเด็กเหล่านั้น 98% ได้กินนมแม่ในระดับหนึ่ง รวมถึง 4% ที่ได้รับ "การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจำกัดแต่เนิ่นๆ" ซึ่งหมายถึงการให้นมลูกเพียงไม่กี่ครั้งในช่วงที่อยู่โรงพยาบาล มีเด็กเพียง 2% ในการศึกษาที่ไม่ได้กินนมแม่เลย ในบรรดาเด็กที่กินนมแม่ 78% กินนมแม่เป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป และ 62% กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 3 เดือน การให้นมบุตรอย่างเดียวหมายถึงน้ำนมแม่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีนมผสม อาหารแข็งหรือของเหลวอื่นๆ ตั้งแต่แรกเกิด โดยเฉลี่ยแล้ว มารดาที่ไม่เคยให้นมลูกจะมีอายุน้อยกว่า มีโอกาสสูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์มากกว่า และมีโอกาสน้อยกว่าที่จะมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อเปรียบเทียบกับมารดาที่ให้นมบุตรเป็นเวลาสั้น ๆ หรือเกินเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,072