การบำบัดคืออะไร?

โดย: 222 [IP: 37.19.200.xxx]
เมื่อ: 2023-02-23 16:52:16
จิตบำบัด หรือเรียกอีกอย่างว่าการบำบัดด้วยการพูดคุยหรือโดยปกติแล้วเป็นเพียง "การบำบัด" บำบัด เป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาที่มุ่งบรรเทาความทุกข์ทางอารมณ์และปัญหาสุขภาพจิต จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมหลากหลายสาขา เช่น จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 66,638