แพทย์

โดย: 222 [IP: 37.19.200.xxx]
เมื่อ: 2023-02-23 16:34:48
บทความนี้เกี่ยวกับแพทย์ทั่วไป สำหรับการติดต่อครั้งแรก แพทย์ปฐมภูมิหรือแพทย์ประจำครอบครัว แพทย์ โปรดดูแพทย์ทั่วไป สำหรับในสหรัฐอเมริกา ดูแพทย์ปฐมภูมิ อย่าสับสนกับนักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาหรือวิจัยฟิสิกส์
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,210