ข้อเสีย

โดย: 9 [IP: 185.213.83.xxx]
เมื่อ: 2023-02-23 16:06:04
ในบางกรณี epidurals อาจไม่สามารถบรรเทาอาการปวดได้เพียงพอ epidural สามารถลดความดันโลหิตได้ มีความเสี่ยงเล็กน้อยที่ความดันโลหิตที่ลดลงอาจทำให้อัตราการเต้นของหัวใจของทารกช้าลง ผลข้างเคียงอื่นๆ ที่เป็นไปได้ ได้แก่ มีไข้ คัน หรือปวดหลังหลัง คลอดบุตร อาการปวดหัวที่ไม่ดีเป็นผลข้างเคียงที่หายาก ผู้หญิงบางคนที่มี epidural ไม่สามารถเดินได้ในระหว่างคลอด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,210