ข้อเท็จจริงที่สำคัญ

โดย: 333 [IP: 194.150.167.xxx]
เมื่อ: 2023-02-23 13:53:56
โรคอ้วนทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าตั้งแต่ปี 2518ในปี 2559 ผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไปมากกว่า 1.9 พันล้านคนมีน้ำหนักเกิน โรคอ้วน ในจำนวนนี้กว่า 650 ล้านคนเป็นโรคอ้วน39% ของผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไปมีน้ำหนักเกินในปี 2559 และ 13% เป็นโรคอ้วนประชากรโลกส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศที่น้ำหนักเกินและโรคอ้วนคร่าชีวิตผู้คนมากกว่าน้ำหนักน้อย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,210