การแนะนำ

โดย: 7 [IP: 185.219.143.xxx]
เมื่อ: 2023-02-23 13:44:08
การลักพาตัวเด็กระหว่างประเทศเกิดขึ้นเมื่อเด็กถูกพาตัวมาจากหรือเก็บไว้นอกประเทศแคนาดา (โดยปกติจะเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง) โดยละเมิดสิทธิ์ในการดูแลของบุคคลอื่น (โดยปกติจะเป็นของผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง) หรือละเมิดคำสั่งศาล การ ลักพาตัว เด็กระหว่างประเทศเป็นสถานการณ์ที่ยากและซับซ้อน น่าเสียดายที่พวกเขาเป็นเรื่องธรรมดา ทุกๆ ปี เด็กชาวแคนาดาถูกพรากจากแคนาดาหรือถูกกักขังในประเทศอื่นโดยมิชอบด้วยการลักพาตัวพ่อแม่ การลักพาตัวเด็กเป็นความผิดทางอาญาในแคนาดา แต่เมื่อผู้ปกครองลักพาตัวเด็กไปยังประเทศอื่น ผู้ปกครองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและขั้นตอนของประเทศที่เด็กอาศัยอยู่ ซึ่งอาจแตกต่างจากประเทศแคนาดาอย่างมาก การคุ้มครองที่ผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่งอาจคาดหวังจากกฎหมาย ระบบกฎหมาย และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแคนาดาอาจไม่สามารถใช้ได้ คู่มือนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ: ป้องกันการลักพาตัว หยุดการลักพาตัวที่กำลังดำเนินอยู่ การตามหาลูกของคุณในต่างประเทศ นำลูกของคุณกลับแคนาดา นอกจากนี้ยังมีรายการทรัพยากรและองค์กรที่คุณสามารถขอความช่วยเหลือและรายการตรวจสอบข้อมูลที่คุณต้องการในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ หากการลักพาตัวเกิดขึ้นแล้ว คุณควรทราบว่าแม้ว่าการลักพาตัวเด็กระหว่างประเทศแต่ละครั้งจะมีลักษณะเฉพาะ แต่ทั้งหมดมีลักษณะหลายอย่างร่วมกัน แม้ว่าจะมีขั้นตอนมากมายที่คุณสามารถทำได้เพื่อค้นหาและกู้คืนบุตรหลานของคุณ แต่ก็อาจเป็นกระบวนการที่ท้าทาย คุณอาจเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายและอารมณ์ แต่สิ่งสำคัญคือต้องไม่ท้อถอย คุณอาจต้องการพูดคุยกับทนายความ คุณอาจต้องการขอความช่วยเหลือทางอารมณ์และจิตใจจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว หรือจากองค์กรสนับสนุนทางวิชาชีพ เช่น หน่วยงานที่ให้บริการเหยื่อ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,275