ของเล่น

โดย: 333 [IP: 194.110.85.xxx]
เมื่อ: 2023-02-22 15:41:38
ของเล่นหรือเครื่องเล่นเป็นวัตถุที่ใช้เพื่อความบันเทิงเป็น หลัก ตัวอย่างง่ายๆ ได้แก่ตัวต่อของเล่นเกมกระดานและตุ๊กตา. ของเล่น ของเล่นมักออกแบบมาสำหรับเด็ก แม้ว่าหลายชิ้นจะออกแบบมาสำหรับผู้ใหญ่และสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ ของเล่นสามารถให้ประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ เช่น การออกกำลังกาย การตระหนักรู้ในวัฒนธรรม หรือการศึกษาทางวิชาการ นอกจากนี้ วัตถุที่เป็นประโยชน์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,279