ช่วงเวลาที่หยุดหรือพลาด

โดย: 222 [IP: 180.149.231.xxx]
เมื่อ: 2023-02-22 14:35:46
มีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงประจำเดือนไม่มา หรือทำไมประจำเดือนถึงหยุดพร้อมกัน ประจำเดือนมาช้า ผู้หญิงส่วนใหญ่มีประจำเดือนทุกๆ 28 วันโดยประมาณ แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีรอบเดือนสั้นหรือยาวกว่านี้เล็กน้อย (ตั้งแต่ 21 ถึง 40 วัน)
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,210