กลุ่มอาการทูเรตต์

โดย: 222 [IP: 66.203.113.xxx]
เมื่อ: 2023-02-22 13:46:19
Tourette (too-RET) syndrome เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวซ้ำๆ หรือเสียงที่ไม่ต้องการ (สำบัดสำนวน) ทูเรตต์ซินโดรม ที่ไม่สามารถควบคุมได้ง่าย ตัวอย่างเช่น คุณอาจกระพริบตาซ้ำๆ ยักไหล่ หรือโพล่งเสียงที่ผิดปกติหรือคำพูดที่ไม่เหมาะสมออกมา
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,075