การตั้งครรภ์

โดย: 222 [IP: 92.118.62.xxx]
เมื่อ: 2023-02-22 13:25:06
บทความนี้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในมนุษย์ สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ดูที่การตั้งครรภ์ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ) การตั้งครรภ์ สำหรับปลา ดูที่การตั้งครรภ์ในปลา "Trimester (การตั้งครรภ์)" เปลี่ยนเส้นทางที่นี่ สำหรับความ หมายอื่นของ 'trimester' ดูที่Trimester
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,278