จากข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา

โดย: 222 [IP: 193.19.205.xxx]
เมื่อ: 2023-02-21 16:24:18
จากข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาทางคลินิกในปัจจุบัน ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือดมีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยรุนแรงจากโควิด-19 วัคซีน เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรทั่วไป ผู้ป่วยที่มีโรคร่วมเหล่านี้ดูเหมือนจะมีความเสี่ยงที่จะป่วยหนักด้วยโรคโควิด-19 มากกว่า เนื่องจากระยะฟักตัวของ COVID-19 (ระยะเวลาระหว่างการสัมผัสไวรัสและเริ่มแสดงอาการ)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 66,637