การทบทวนในปี 2017

โดย: 333 [IP: 86.48.11.xxx]
เมื่อ: 2023-02-21 15:49:17
การทบทวนในปี 2017 ระบุโรคหัดที่เป็นไปได้ R 0ค่า 3.7–203.3"ผู้คนสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ตั้งแต่สี่วันก่อนถึงสี่วันหลังจากเริ่มมีผื่oแม้ว่ามักถูกมองว่าเป็นโรคในวัยเด็ก โรคหัด แต่ก็สามารถส่งผลกระทบต่อคนทุกวัยคนส่วนใหญ่ไม่เป็นโรคมากกว่าหนึ่งครั้งการตรวจหาไวรัสหัดในกรณีที่สงสัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความพยายามด้านสาธารณสุขไม่ทราบว่าโรคหัดเกิดขึ้นในสัตว์อื่น ๆ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,075