เมื่อติดเชื้อแล้วจะไม่มีการรักษา

โดย: 222 [IP: 138.199.34.xxx]
เมื่อ: 2023-02-21 15:15:46
เมื่อติดเชื้อแล้วจะไม่มีการรักษาเฉพาะโรคนี้ป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปลิโอโดยต้องฉีดหลายครั้งเพื่อป้องกันตลอดชีวิต โรคโปลิโอ วัคซีนโปลิโอมีสองประเภทกว้างๆ วัคซีนที่ฉีดโดยใช้ โปลิโอไวรัส ที่หยุดทำงานและวัคซีนทางปากที่มี ไวรัสมีชีวิต ที่ลดทอน (อ่อนแอ)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 44,279