การโต้ตอบที่เป็นไปได้

โดย: 222 [IP: 185.213.83.xxx]
เมื่อ: 2023-02-21 14:26:24
การโต้ตอบที่เป็นไปได้ ได้แก่ : ยากันชัก การใช้กรดโฟลิกร่วมกับฟอสเฟนิโทอิน (เซเรบีกซ์) ฟีนิโทอิน (ไดแลนติน ฟีนิเต็ก) โฟเลต หรือพริมิโดน (ไมโซลีน) อาจลดความเข้มข้นของยาในเลือดของคุณบาร์บิทูเรต การใช้กรดโฟลิกร่วมกับยาที่ออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง (บาร์บิทูเรต) อาจลดประสิทธิภาพของยาเมโธเทรกเซต (Trexall) การใช้กรดโฟลิกกับยาที่ใช้รักษามะเร็งอาจรบกวนประสิทธิภาพของกรดโฟลิกได้
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 66,640