แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต

โดย: k [IP: 178.175.141.xxx]
เมื่อ: 2023-01-24 13:34:34
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต สุขภาพจิตคือสภาวะของสุขภาพจิตที่ดีที่ช่วยให้ผู้คนสามารถรับมือกับความเครียดในชีวิต ตระหนักถึงความสามารถของตนเอง เรียนรู้ได้ดีและทำงานได้ดี และมีส่วนร่วมกับชุมชนของตน เป็นองค์ประกอบสำคัญของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีที่สนับสนุนความสามารถส่วนบุคคลและส่วนรวมของเราในการตัดสินใจ สุขภาพจิต สร้างความสัมพันธ์ และสร้างโลกที่เราอาศัยอยู่ สุขภาพจิตเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาส่วนบุคคล ชุมชน และเศรษฐกิจและสังคม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 48,218