การศึกษาเชื่อมโยงฮอร์โมนความเครียดในระดับสูงกับการเพิ่มความดันโลหิต เหตุการณ์เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

โดย: jyhgn [IP: 185.203.122.xxx]
เมื่อ: 2022-12-30 13:50:42
ผู้ใหญ่ที่มีความดันโลหิตปกติและมีระดับฮอร์โมนความเครียดสูงมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความดันโลหิตสูงและประสบกับเหตุการณ์เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงอาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อเทียบกับผู้ที่มีระดับ ฮอร์โมน ความเครียดต่ำกว่า ตามการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร ความดันโลหิต

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 43,000