การออกกำลังกายและหัวใจ

โดย: jkuhmnb [IP: 86.48.7.xxx]
เมื่อ: 2022-12-30 11:40:39
การศึกษาระยะยาวหลายชิ้นได้ศึกษาว่าการออกกำลังกายและหัวใจหรือระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยรวมทำงานร่วมกันอย่างไร การ ออกกำลังกาย มีความสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่ลดลงและอายุขัยที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในทำนองเดียวกัน ระดับสมรรถภาพของหัวใจมีความสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่ลดลง สิ่งนี้ยังคงเป็นจริงแม้ต้องเผชิญกับปัจจัยรบกวน เช่น การสูบบุหรี่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 43,000