ด้านวางระบบบัญชี

> บริการงานด้านวางระบบบัญชีในภาคธุรกิจ   งานออกแบบโครงสร้างระบบบัญชี ระบบเอกสาร ระบบการจัดการในภาคธุรกิจ เพื่อให้กระบวนการทำงานในภาคธุรกิจมีระบบการเดินเอกสารอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อระบบการจัดการงานด้านเอกสาร และสอดคล้องกับโครงสร้างบุคลากรในภาพรวมธุรกิจ ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์และความซื่อสัตย์ ถูกต้องและรวดเร็ว และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

       

Visitors: 75,660