ด้านเงินเดือนและประกันสังคม

> คำนวณเงินเดือนพนักงานรายเดือนสำหรับพนักงาน พร้อมออกสลิปเงินเดือน
> สรุปรายงานเงินเดือนเพื่อจ่ายผ่านระบบธนาคาร
> สรุปรายงานภาษีประจำเดือน (ภ.ง.ด.1)
> สรุปรายงานประกันสังคมประจำเดือน (ส.ปส.1-10)
> สรุปรายงานพนักงานเข้า - ออก ประจำเดือน นำส่งสำนักงานประกันสังคม
> สรุปรายงานประจำปี กท.20 และ สรุปรายละเอียดเงินค่าจ้างประจำปี เพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคม

   

Visitors: 75,662