บริการ :-

 
 
บริการของเรา ประกอบด้วย :-
1. บริการงานด้านบัญชี
2. บริการงานด้านวางระบบบัญชี
3. บริการงานด้านตรวจสอบบัญชี
4. บริการงานด้านธุรการบัญชี
5. บริการงานด้านเงินเดือน และ ประกันสังคม
6. บริการงานด้านจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์, จดทะเบียนขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
7. บริการงานด้านที่ปรึกษาทางภาษีและด้านบัญชี 

 

Visitors: 1,981