บริการ :-

 
บริการของเรา ประกอบด้วย  :- 
1.  บริการงานด้านบัญชี
2.  บริการงานด้านวางระบบบัญชี
3.  บริการงานด้านตรวจสอบบัญชี
4.  บริการงานด้านธุรการเอกสารบัญชี และการเงิน
5.  บริการงานด้านเงินเดือนและประกันสังคม
6.  บริการงานด้านจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์ , จดทะเบียนขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI
7.  บริการงานด้านที่ปรึกษาทางด้านบัญชี และภาษี
 
 
 
 

 

Visitors: 79,283