เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยเอสเอ็มอีการบัญชี จำกัด 

-ตั้งอยู่ที่ 2/123 โครงการ J-Biz รังสิตคลองหนึ่ง ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ถนนเลียบคลองรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130

-ตั้งอยู่ที่ 88/22 หมู่ 1 โครงการ The Pride รังสิตคลองสาม ซอยรังสิต-นครนายก 68 ถนนชลมาร์คพิจารณ์ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130

บริษัท ไทยเอสเอ็มอีการบัญชี จำกัด  ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร  วางระบบบัญชีในภาคธุรกิจเอกชน งานด้านธุรการเอกสารบัญชี การจัดการเงินเดือน ประกันสังคม  ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนธุรกิจได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ธุรกิจดำเนินการมากว่า 15 ปี ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในด้านบัญชี ภาษีและงานด้านการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนงานจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมให้บริการอยู่ประจำสำนักงาน  ในการบริหารงานภายใต้ Concept ที่ว่า "ให้พิจารณาถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมาย"

Visitors: 72,363